gameraboy1:

gameraboy1:

Tammy and the T-Rex (1994)